NO.  JENIS PERKARA  PERKARA MASUK PERKARA PUTUS SISA PERKARA
1. Pidana Biasa/Khusus 189 170 19
2.  Pidana Anak  18  18 0
3.  Pra-Peradilan 1 1
4. Pidana Lalu-Lintas 6.871 6.871 0
5. Perdata Gugatan 31 29 2
6. Perdata Permohonan 114 111 3

 

Pidana Biasa/Khusus

Pidana Anak

Pra-Peradilan

Pidana Lalu-Lintas

Perdata Gugatan

Perdata Permohonan